im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach

         

 

Nasza strona stosuje pliki COOKIES. Ustawienie przeglądarki na ich akceptację oznacza

wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki, jeżeli nie to zmień ustawienia przeglądarki lub opuść tę stronę.95-060 Brzeziny ul. Okrzei 1
Tel/Fax: 0-46 874-28-27
e-mail: sekretariat@lobrzeziny.pl

eTwinning w naszej szkole


PROGRAM
COMENIUS

 
Damian Nockowski
2014.04.02 11:51

IV Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy

„BRZEZINY 2014”

 

            LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach zaprasza dnia 30 maja 2014 roku
na IV Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz szkół podstawowych.

Tegoroczne zawody odbędą się w całości na terenie LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,
ul. Okrzei 1.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

            Tematyka obejmująca zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktyczne wchodzące
w zakres zagadnień konkursowych:

 1. Łańcuszek pierwszej pomocy.
 2. Omdlenia i utrata przytomności.
 3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
 4. Rany i krwotoki.
 5. Złamania i skręcenia.
 6. Oparzenia i odmrożenia.
 7. Transport poszkodowanych i zabezpieczenia miejsca wypadku (tylko szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja).
 8. Zasady bezpieczeństwa w górach i nad wodą (tylko szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja).
 9. Udzielanie pomocy osobom pod wpływem środków psychoaktywnych (tylko szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja).

 

Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:

 1. Test jednokrotnego wyboru (20 pytań dla szkoły podstawowej), test wielokrotnego wyboru oraz pytanie otwarte (25 pytań dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów) dla każdego uczestnika zawodów w czasie 30 minut (na terenie LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach).
 2. Dwa zadania praktyczne dla szkół podstawowych + tor przeszkód.
 3. Cztery zadania praktyczne dla drużyn szkól ponadgimnazjalnych i gimnazjów + tor przeszkód.

 

            Do udziału w turnieju zapraszamy podwie drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych, po dwie drużyny z gimnazjów oraz pojednej ze szkoły podstawowej. Drużyny w składzie trzyosobowym.

 

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAWODÓW DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 1. Godzina 8.00 – 8.20 zapisy drużyn;
 2. Godzina 8.30 - 9.00- test teoretyczny;
 3. Godzina 9.15  –  rozpoczęcie zadań praktycznych;
 4. Około godziny 12.30 – tor przeszkód;
 5. Około godziny 14.30 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród.

 

 

 

 

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAWODÓW DLA GIMNAZJÓW

 

 1. Godzina 8.30 – 9.00 zapisy drużyn;
 2. Godzina 9.15 - 9.45- test teoretyczny;
 3. Godzina 10.00  –  rozpoczęcie zadań praktycznych;
 4. Około godziny 13.00 – tor przeszkód;
 5. Około godziny 14.30 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród.

 

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM ZAWODÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 1. Godzina 9.00 – 9.20 zapisy drużyn;
 2. Godzina 9.30 - 10.00- test teoretyczny;
 3. Godzina 10.15  –  tor przeszkód;
 4. Około godziny 12.30 – zadania praktyczne;
 5. Około godziny 14.30 – zakończenie imprezy, wręczenie nagród.

 

 

           

Harmonogram może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.
Prosimy o potwierdzenie udziału drużyny do dnia 15.05.2014 roku – wysłanie karty drużyny lub wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie udziału grupy. Informacje przekazane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

UWAGA!!!

Każda drużyna jest zobowiązana do posiadania odpowiednio wyposażonej apteczki pierwszej pomocy oraz rękawiczek jednorazowych (każdy uczestnik w ilości niezbędnej na wszystkie stanowiska).

 

Regulamin zawodów dostępny na stronie www.lobrzeziny.pl

PLIKI DO POBRANIA :

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

KRATA PROTESTU

 

 
Sławomir Szmajda
2014.03.30 21:04

Uwaga! Konkurs !!!

Zapraszam młodzież naszej szkoły do udziału w Międzyszkolnym Konkursie „Samorząd Terytorialny w RP”. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2014 roku w naszym Liceum. Honorowym patronem Konkursu jest pan starosta Edmund Kotecki. Konkurs poprzedzą eliminacje szkolne w dn. 10 kwietnia o godzinie 8.00., po których wytypujemy trójkę najlepszych uczestników-naszych reprezentantów.
Oprócz nagród przewidzianych dla zwycięzców konkursu, dodatkowo ewentualny zwycięzca z naszej szkoły otrzyma na koniec roku z wiedzy o społeczeństwie ocenę o jeden stopień wyższą . Zainteresowanych konkursem proszę o zgłaszanie się do P. Elżbiety Borowskiej do dn. 1. IV 2914 r.

Regulamin Konkursu:
1. Konkurs będzie miał formę testową, z zadaniami otwartymi i zamkniętymi.
2. W Konkursie przewidziane są dwie kategorie sprawdzianu: dla reprezentacji młodzieży gimnazjalnej oraz dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
3. Zakres materiału konkursowego jest zgodny z podstawą programową wiedzy o społeczeństwie na poziomie gimnazjum oraz na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
4. W konkursie mogą wziąć udział maksimum trzyosobowe reprezentacje poszczególnych szkół.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników, przewiduje się dogrywkę ustną.
6. Do udziału w konkursie młodzież zgłaszają pisemnie Dyrekcje szkół do dn.1 IV 2014r., możliwe jest również przysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail lobrzeziny@brzeziny.eu), prosimy podać imiona i nazwiska uczestników
7. W dzień konkursu uczniowie wraz z opiekunami proszeni są o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem testu.
8. Zakres merytoryczny konkursu:
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu w RP, formy demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej w samorządach terytorialnych, zasady prawa wyborczego, funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego (JST), źródła finansowania JST, uprawnienia nadzorcze Prezesa Rady Ministrów i wojewody wobec samorządów terytorialnych, JST w powiecie brzezińskim.

Organizatorzy: Elżbieta Borowska, Iwona Świniarska oraz klasa II B

 
Sławomir Szmajda
2014.03.30 21:01

Szkolne Koło PCK przy naszym liceum przeprowadziło w bieżącym roku szkolnym akcję honorowego krwiodawstwa, w której głównie uczestniczyli uczniowie klas trzecich. Akcja odbyła się w trzech terminach: w dniach 25 X 2013, 9 I 2014, 18 III 2014 roku. Została przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Trochę statystyki:
1. Dokonano 40 pobrań.
2. W sumie oddaliśmy 18'000 ml krwi (18 litrów).
3. W akcji wzięło udział 23 honorowych krwiodawców
4. Sześć osób oddało krew trzykrotnie, pięć dwukrotnie, 12 osób jeden raz.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w akcję honorowego krwiodawstwa.
 Opiekun SK PCK E. Borowska


Honorowi Krwiodawcy z naszego liceum:

Oddane 1350 ml krwi
1. Łukasz Strumian
2. Anna Gabara
3. Eryk Supera
4. Damian Żurawski
5. Wiktoria Kolarczyk

Oddane 900 ml krwi
6. Artur Satel
7. Jakub Piotrowski
8. Szymon Tomczyk
9. Martyna Lipińska
10. Klaudia Okoniewska

Oddane 450 ml krwi
11. Dominik Urbański
12. Daria Dziedziczak
13. Magdalena Szczepaniak
14. Piotr Pałygiewicz
15. Małgorzata Adamczyk
16. Izabela Gulbas
17. Sebastian Terka
18. Dawid Ryżanek
19. Damian Strzelczyk
20. Katarzyna Mielcarz
21. Daniel Kłąb
22. Paulina Prusinowska
 

 
Sebastian Terka
2014.03.27 20:29
 
Sławomir Szmajda
2014.03.25 11:17

 

LO im. J. Iwaszkiewicza w finale Ogólnopolskiej Gali Przedsiębiorczości
 
14 marca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości udział wzięła Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz  Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP.
 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wśród nagrodzonych najaktywniejszych  17 uczestników projektu znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. Tytuł finalisty Gali Przedsiębiorczości okazał się dla Liceum bardzo cenny, gdyż  konkurencja była bardzo duża -  w konkursie wzięło udział 707 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Polega na zorganizowaniu jednodniowej praktykimłodych ludzi w różnych firmach, co pozwala  poznać specyfikę pracy na różnych stanowiskach oraz zweryfikować z rzeczywistością wyobrażenia o wymarzonym zawodzie.
 
Gala Przedsiębiorczości jest zwieńczeniem projektu „Dzień przedsiębiorczości” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Podczas uroczystości laureatom X edycji „Dnia Przedsiębiorczości” wręczone zostały statuetki i dyplomy. Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza reprezentowali uczniowie kl. III c Damian Jaworski i Artur Satel, uczennice kl. II A Klaudia Pabiniak i Olga Wilamek oraz nauczyciele Damian Nockowski i Lidia Wiśniewska, która corocznie zajmuje się organizacją tego dnia w brzezińskim liceum. 
 
Warto dodać, że „Iwaszkiewicz”  w ciągu ostatnich lat już  kilkakrotnie znalazł się wśród nagrodzonych. „Dzień przedsiębiorczości” stał się tradycją w brzezińskim liceum. Od 2005 roku Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach otrzymuje ogólnopolski tytuł „Najaktywniejszej szkoły w Dniu Przedsiębiorczości”.
 
 
Sławomir Szmajda
2014.03.18 13:45

 

 
 
Zespół Języków Obcych w dniu 27 marca 2014r.    o godz. 11.50 zaprasza do udziału w KONKURSIE WIEDZY o Niemczech, Anglii, Francji i Rosji .
    
 
 
REGULAMIN KONKURSU
I. Konkurs ma za zadanie sprawdzenie stopnia reagowania na stawiane pytania w nauczanym języku oraz bogactwo posiadanej wiedzy uczestnika na temat kultury , tradycji   i osiągnięć wybranego kraju.
 
II. W konkursie mogą wziąć udział chętni z klas I – III
 
III. Konkurs odbywa się w formie pisemnej w nauczanym języku.
 
IV. Czas trwania konkursu – 45 minut. 
 
V .Łącznie w konkursie można zdobyć 30 punktów .
 
Pierwsze miejsce w konkursie zajmuje uczeń , który zdobędzie maksymalną ilość punktów lub uczeń z największą liczbą punktów .
W przypadku , gdy żaden z uczestników nie zdobędzie liczby punktów kwalifikującej go do zajęcia pierwszego miejsca, 2 uczniów z największą ilością punktów zajmują miejsca drugie i trzecie / pierwsze miejsce nie zostanie przyznane /
 
 
Życzymy powodzenia !
 
 
Sławomir Szmajda
2014.03.11 21:05

III KONKURS Z GEOGRAFII REGIONALNEJ ŚWIATA - ,,KUBA – SOCJALISTYCZNY RELIKT W EGZOTYCZNYCH KARAIBACH”W dniu 7 marca 2014 roku po raz trzeci w historii zorganizowany został konkurs z geografii dla gimnazjalistów. Tym razem konkurs obejmował znajomość mapy fizycznej i politycznej Ameryki Północnej i Południowej. W rozgrywkach wzięło udział 30 gimnazjalistów z pięciu szkół: Gimnazjum w Brzezinach, Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie i Gimnazjum w Jeżowie.

Konkurs poprzedzony został wykładem organizatora – dr-a Krzysztofa Grzelaka n.t. Kuby. Po wykładzie nastąpiła część eliminacyjna, składająca się z dwóch testów – pierwszy dotyczył znajomości mapy obu kontynentów, zaś w drugim znalazło się 12 pytań z przeprowadzonej wcześniej prelekcji o Kubie. Po sprawdzeniu prac wyłonieni zostali następujący laureaci:


1 miejsce: Bartosz Śliwonik – Brzeziny
2 miejsce: Aleksandra Łyszkowicz – Jeżów
3 miejsce: Kamil Kiraga – Jeżów
4 miejsce: Oliwia Jagiełło – Brzeziny
5 miejsce (ex aequo):

Aleksandra Garnys – Dmosin
Katarzyna Kubicz – Jeżów
Adam Kucharski – Brzeziny


Gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy za nauczycielom i uczniom za zainteresowanie konkursem.

 
Sebastian Terka
2014.03.04 13:40

WARSZTATY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO- to dla nas wielka niewiadoma

 

Dla uczniów klas I-III naszego liceum w dniu 28.2.2014 z inicjatywy p.Lucyny Staszewskiej studentka V roku Uniwersytetu Łódzkiego, Magdalena Lenkiewicz poprowadziła warsztaty z języka rosyjskiego. Złożyły się na nie liczne zabawy, gry dydaktyczne, ćwiczenia oraz spotkanie z piosenką mające na celu osłuchanie się z językiem, utrwalenie zdobytej wiedzy oraz promocję języka rosyjskiego. Zajęciom towarzyszyły ciekawe, pobudzające do myślenia pomoce dydaktyczne.

Prowadząca zadbała o miłą, przyjazną atmosferę. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dostarczyły nam wielu emocji, wrażeń, które, mogliśmy dzielić z kolegami z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Dmosinie. 22 uczniów tejże szkoły pod opieką p. Doroty Kwolek postanowiło wypróbować swoje umiejętności językowe, rywalizując z nami. Różnorodność działań sprzyjała wyraźnej integracji obu grup.

WARSZTATY miały charakter współzawodnictwa. Dodatkową atrakcją spotkania było wyróżnienie zwycięzców każdej konkurencji symbolicznymi nagrodami. Nasuwa się pytanie- jak oceniamy tę formę zajęć?

Otóż, był to niezwykły poranek, który na długo zapisze się w naszej pamięci, a jego uwieńczeniem było towarzyskie ''spotkanie przy samowarze".

 
Sławomir Szmajda
2014.03.30 21:06

W dniu 28 II 2014 r. grupa 32 uczniów naszego liceum pod opieką państwa I. Świniarskiej, K. Grzelaka i E. Borowskiej wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Zwiedziliśmy gmach Sejmu RP oraz wysłuchaliśmy prelekcji na temat pracy polskiego parlamentu. Z dumą musimy podkreślić, że potrafiliśmy odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania zadane przez pana przewodnika.

Kolejnym zwiedzanym obiektem było Muzeum Wojska Polskiego, które kolekcjonuje wszelkie pamiątki o charakterze militarnym od czasów średniowiecza po współczesność. Nasze zainteresowanie wzbudziły np. zbroje husarii z XVII wieku, mundury i stroje cywilne z okresu Powstania Styczniowego, mundur gen. Józefa Hallera, umundurowanie żołnierzy 2. Korpusu polskiego gen. Władysława Andersa, przedmioty codziennego użytku zawodowych żołnierzy amerykańskich i brytyjskich z lat 50-60 –tych.

Następnie zwiedziliśmy Zamek Królewski oraz przespacerowaliśmy się uliczkami Starego Miasta. Pełni wrażeń i zmęczeni wróciliśmy do Brzezin.

 
Sebastian Terka
2014.02.27 15:19

W dniu 28.02.2014r. o godzinie 10 studenci UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO poprowadzą warsztaty metodyczne dla uczniów uczących się języka rosyjskiego. W zajęciach wezmą udział uczniowie klas I-III

 

Zapraszamy!

STRONA : 1 2 ... 28 >
© 2010-2014 lobrzeziny.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by KK. || Engine by Kamil (yetj) Sękalski